ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าของเรา
dot
bulletกากชากำจัดหอยเชอรี่
bulletกากชากำจัดปลาในบ่อกุ้ง
bulletสารกำจัดแมลงในสนามกอล์ฟ
bulletกากชาบรรจุกระสอบละ 50 Kg.
bulletโรงงานกากชาตรากระทิง
bulletเสียงจากเกษตรกร
dot
เกี่ยวกับหอยเชอรี่
dot
bulletหอยเชอรี่
dot
กากชาตรากระทิง
dot
bulletคุณสมบัติของกากชา
bulletวิธีการใช้กากชา
bulletแหล่งผลิตกากชา
dot
ปุ๋ย ยาสำหรับนาข้าว
dot
bulletปุ๋ยนาข้าว
bulletยากำจัดแมลง
bulletยากำจัดวัชพืช
bulletยากำจัดโรคพืช
dot
โรค แมลง ศัตรูพืชในนาข้าว
dot
bulletแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
bulletวัชพืชในนาข้าว
bulletโรคต่างๆในข้าว
dot
การปลูกข้าว
dot
bulletการปลูกข้าวหอมมะลิ
bulletการทำนาดำ
bulletการทำนาหว่าน
bulletการทำนาหยอด
bulletการโยนกล้า
dot
พันธุ์ข้าว
dot
bulletพันธุ์ข้าว ไวต่อแสง
bulletพันธุ์ข้าว ไม่ไวต่อแสง
dot
เกี่ยวกับข้าว
dot
bulletการขาดธาตุอาหารของข้าว
bulletการเก็บรักษาข้าวเปลือก
bulletการเก็บเกี่ยว
bulletการตากข้าว
bulletศัตรูพืชในโรงเก็บข้าวเปลือก
สารกำจัดแมลงในสนามกอล์ฟ

สารกำจัดแมลง สำหรับสนามกอล์ฟ (ขนาดบรรจุ 10 Kg)

สารจากธรรมชาติ 100%  ปลอดภัยต่อนักกอล์ฟและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีสนามกอล์ฟเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ตามจำนวนผู้เล่นกอล์ฟที่มีความนิยมเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น สนามกอล์ฟแต่ระแห่งประสบปัญหาในการกำจัดแมลงที่รบกวนสมาธิผู้เล่นและแมลงที่ทำลายพื้นหญ้า ที่ผ่านมานิยมใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเหล่านั้นซึ่งมีราคาแพง   และมีผลเสีย ตามมาหลายอย่าง เช่น  ทำให้เกิดสารพิษตกค้างรั่วไหลลงแหล่งน้ำสนามกอล์ฟ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักกอล์ฟ คนที่ใช้สนาม และกลิ่นเหม็นจากสารเคมี จึงมีสนามกอล์ฟจำนวนมากลดการใช้สารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนมาใช้สารกำจัดแมลง กากชา(ซาโปนิน) ที่มาจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อนักกอล์ฟและสิ่งแวดล้อมของสนาม

สนามกอล์ฟจัดได้ว่าเป็นการเกษตรรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสนามหญ้า นับว่าเป็นแหล่งอาหารของศัตรูพืชที่มีขนาดใหญ่ ทำให้มีศัตรูพืชเข้าทำลายมาก ผู้ดูแลสนามจึงมีบทบาทในการควบคุมไม่ให้ศัตรูพืชเข้าทำลายสนามหญ้าได้  หรือต้องรีบทำการกำจัดหากพบวามีการระบาดของศัตรูพืช วิธีการกำจัดศัตรูพืช   เช่น   การกำจัดโดยใช้แรงงานคนงาน  การกำจัดโดยวิธีทางชีวภาพ   หรือการใช้สารเคมีบางสนามกอล์ฟอาจมีการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน   คือ   หากมีการระบาดของศัตรูพืชเป็นจำนวนน้อยจะใช้แรงงานหรือใช้วิธีทางชีวภาพแต่ถ้าศัตรู พืชเข้าทำลายเป็นจำนวนมาก จึงจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชฉีดพ่น

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สนามกอล์ฟแต่ละสนามมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ของสนามลง ซึ่ง 50%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของการดูแลรักษาสนาม ผู้บริหารจึงหาทางที่จะลดค่าใช้จ่ายทางด้านนี้แต่ยังคงความสวยงามของสนามหญ้าไว้เช่นเดิมวิธีการลดค่าใช้จ่ายของสนามวิธีการหนึ่งคือ   ลดปริมาณสารเคมีทีใช้ในสนามลง  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชนิดของปุ๋ยที่ใช้จาก ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะนอกจากจะช่วยปลด ปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่หญ้าแล้วยังช่วยปรับสภาพโครงสร้าง ของดินให้ดีขึ้นด้วย หรือใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืชวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้สารเคมี เช่น การใช้สารกำจัดแมลงจากธรรมชารติ การเลือกใช้พันธุ์หญ้าพื้นเมือง เช่น หญ้านวลน้อยแทนการใช้พันธุ์หญ้าต่างประเทศ เช่น หญ้าเบอร์มิวด้า อาจจะทำให้การเล่นยากขึ้น เนื่องจากพันธุ์หญ้าพื้นเมืองมีใบแข็งกว่า แต่ความทนทานต่อศัตรูพืช และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดีกว่าหญ้าพันธุ์ต่างประเทศ ทำให้การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชลดน้อยลง

 

 

 

สนใจซื้อกากชา ซาโปนิน กำจัดแมลงในสนามกอล์ฟ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-9354335, 0816228499 (ฝ่ายขาย)

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
กากชาตรากระทิง คุณภาพดี ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด 770/60 หมู่6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 034-824563-4 แฟกซ์ : 034-823168 สายตรงแผนกขาย : 081-9354335, 081-62284995 E-mail : twpagri@hotmail.com www.ktkrating.com