ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าของเรา
dot
bulletกากชากำจัดหอยเชอรี่
bulletกากชากำจัดปลาในบ่อกุ้ง
bulletสารกำจัดแมลงในสนามกอล์ฟ
bulletกากชาบรรจุกระสอบละ 50 Kg.
bulletโรงงานกากชาตรากระทิง
bulletเสียงจากเกษตรกร
dot
เกี่ยวกับหอยเชอรี่
dot
bulletหอยเชอรี่
dot
กากชาตรากระทิง
dot
bulletคุณสมบัติของกากชา
bulletวิธีการใช้กากชา
bulletแหล่งผลิตกากชา
dot
ปุ๋ย ยาสำหรับนาข้าว
dot
bulletปุ๋ยนาข้าว
bulletยากำจัดแมลง
bulletยากำจัดวัชพืช
bulletยากำจัดโรคพืช
dot
โรค แมลง ศัตรูพืชในนาข้าว
dot
bulletแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
bulletวัชพืชในนาข้าว
bulletโรคต่างๆในข้าว
dot
การปลูกข้าว
dot
bulletการปลูกข้าวหอมมะลิ
bulletการทำนาดำ
bulletการทำนาหว่าน
bulletการทำนาหยอด
bulletการโยนกล้า
dot
พันธุ์ข้าว
dot
bulletพันธุ์ข้าว ไวต่อแสง
bulletพันธุ์ข้าว ไม่ไวต่อแสง
dot
เกี่ยวกับข้าว
dot
bulletการขาดธาตุอาหารของข้าว
bulletการเก็บรักษาข้าวเปลือก
bulletการเก็บเกี่ยว
bulletการตากข้าว
bulletศัตรูพืชในโรงเก็บข้าวเปลือก
วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

ชื่อหญ้า

หญ้าข้าวนก,หญ้าพุ่มพวง , หญ้าคอมมิวนิสต์

ลักษณะเด่น

ขณะต้นเล็กคล้ายข้าวมาก รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝน

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

งอกได้ในน้ำลึกถึง 6 ซม. แต่งอกได้ดีในสภาพดินชื้นแฉะ

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าข้าวนอกสีชมพ,หญ้าข้าวปล้อง, หญ้านก

ลักษณะเด่น

ลำต้นใบและดอกบางทีมีสีชมพู รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝนและเขี้ยวกันแมลง

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

งอกได้ดีในดินชื้นถึงค่อนข้างแห้ง

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าแดง,หญ้ากระดูกไก่, หญ้าก้านธูป, หญ้าสล้าง

ลักษณะเด่น

ลำต้นแนบพื้นดินและชูยอดขึ้น ช่อดอกติดกันแน่นคล้ายธูป

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

งอกได้ดีในดินชื้น

 

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าดอกขาว,หญ้าลิเก,หญ้าไม้กวาด

ลักษณะเด่น

รอยต่อระหว่างใบและกาบใบมีเยื่อกันน้ำฝนเป็นแฉก

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ดหรือลำต้น

สภาพที่เหมาะสม

งอกได้ดีในดินชื้น นาที่ปล่อยให้เทือกแห้ง

 

 

ชื่อหญ้า

ผักปอดนา, หญ้าจำปา, ผักพริก,ผักปุ่มปลา

ลักษณะเด่น

โคนต้นที่แช่น้ำมีนวมสีขาวคล้ายฟองน้ำหุ้ม ช่อดอกคล้ายกรวยคว่ำ

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ขาเขียด

ลักษณะเด่น

ก้านใบและใบคล้ายขาเขียดลักษณะทั่วไปคล้ายผักตบชวา

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

หนวดปลาดุก,หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด

ลักษณะเด่น

ต้นอ่อนแตกกอแนวเส้นตรงคล้ายพัด ดอกเป็นตุ่มสีน้ำตาล

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นไม่มีน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

กกขนาก,หญ้าดอกต่อ, ผือน้อย

ลักษณะเด่น

ลำต้นสามเหลี่ยมเว้าลึก ดอกเป็นแฉกทรงกลมสีเขียว

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะ

 

 

ชื่อหญ้า

กกทราย, กกแดง, หญ้ารังกา

ลักษณะเด่น

ต้นอ่อนคล้ายหอกปลายแหลม ดอกเล็กเป็นช่อเรียงกัน 2 แถว สีเหลือง-น้ำตาล

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินเหนียวปนทรายและชื้น

 

 

ชื่อหญ้า

ผักแว่น

ลักษณะเด่น

ใบเป็น 4 แฉก

ส่วนขยายพันธุ์

ไหล (stolon)และอับเรณู (spore)

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะและน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ผักบุ้ง

ลักษณะเด่น

มีลักษณะลำต้นกลวงลอยน้ำได้ อยู่ได้ในสภาพระดับน้ำลึก

ส่วนขยายพันธุ์

ลำต้น/ เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

นาน้ำลึกที่มีทั้งสภาพดินแห้ง, ชื้น และน้ำขังลึก

 

 

ชื่อหญ้า

เซ่งใบมน

ลักษณะเด่น

เติบโตในสภาพไร่ได้ หลังงอกหากมีน้ำขังก็ยังเจริญเติบโตได้

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ลุ่มและค่อนข้างดอน

 

 

 

ชื่อหญ้า

ผักปราบนา

ลักษณะเด่น

ใบแหลมยาว อวบน้ำ ลำต้นเลื้อย

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ดและลำตัน

สภาพที่เหมาะสม

ขึ้นได้ในสภาพไร่หรือในที่ชื้นเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นหรือมีน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

เทียนนา

ลักษณะเด่น

ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสูง 25-70 ซ.ม. ขึ้นในที่ชื้น

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ในที่ชื้นหรือมีน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

โสนคางคก

ลักษณะเด่น

เจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำขังและน้ำท่วมสูง

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

งอกได้ดีในสภาพดินชื้นพบในสภาพที่ดินขาดไนโตรเจน

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าหางหมาจิ้งจอก

ลักษณะเด่น

ต้นสูง 50-150 ซ.ม. ชอบที่ชื้น

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

งอกพร้อมข้าวพบมากในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าปากควาย

ลักษณะเด่น

ดอกเป็นสี่แฉก

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ที่ดอน ดินร่วนค่อนข้างแห้ง

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าแพรก

ลักษณะเด่น

ทนแล้ง

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด/ลำต้น

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่ ค่อนข้างแห้ง

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าชะกาดน้ำเค็ม

ลักษณะเด่น

การเจริญเติบโตรวดเร็ว

ส่วนขยายพันธุ์

ลำต้น

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าตีนกา

ลักษณะเด่น

ช่อดอกเห็นชัดเจน

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 


ชื่อหญ้า

หญ้าชันกาศ

ลักษณะเด่น

ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง ทนดินเปรี้ยว

ส่วนขยายพันธุ์

ลำต้นใต้ดิน

สภาพที่เหมาะสม

ที่ดอน ดินแห้ง ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

  

ชื่อหญ้า

หญ้ารังนก

ลักษณะเด่น

ช่อดอกสีชมพู ทนดินเค็ม

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้ากุศลา

 

ลักษณะเด่น

มีขนยาวตามใบและลำต้น ช่อดอกสีแดง เจริญเติบโตเร็ว

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ผักเบี้ยหิน

ลักษณะเด่น

ใบอวบน้ำ ลำต้นและใบแผ่คลุมดิน

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 

 

ชื่อหญ้า

ปอวัชพืช

ลักษณะเด่น

ลำต้นสูง ใบใหญ่คล้ายปอกระเจา

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 

 

ชื่อหญ้า

สะอึก

ลักษณะเด่น

เถาเลื้อยเหนียว มียาง ทนน้ำท่วมขัง

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ผักโขมไร้หนาม

ลักษณะเด่น

ใบกลม โตเร็ว

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่ ดินร่วน

 

 

ชื่อหญ้า

โสนหางไก่

ลักษณะเด่น

ต้นสูง ทนน้ำท่วม

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ผักงวงช้าง

ลักษณะเด่น

ดอกเป็นงวงยาว สีขาว ใบใหญ่ ต้นเตี้ย

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 

 

ชื่อหญ้า

กะเม็ง

ลักษณะเด่น

ลำตันตั้งตรงบางทีก็แผ่ไปตามพื้น

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่และดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

 

 

ชื่อหญ้า

ถั่วลิสงนา

ลักษณะเด่น

ลำต้นแผ่คลุมดิน

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพไร่

 

 

ชื่อหญ้า

หญ้าตีนนก

ลักษณะเด่น

ช่อดอกเป็นหลายเส้น ชูสูง

ส่วนขยายพันธุ์

เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ที่ดอน ดินร่วนค่อนข้างแห้ง

 

 

 

 
โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว

โรคต่างๆในข้าว
แมลงศัตรูพืชในนาข้าวCopyright © 2012 All Rights Reserved.
กากชาตรากระทิง คุณภาพดี ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด 770/60 หมู่6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 034-824563-4 แฟกซ์ : 034-823168 สายตรงแผนกขาย : 081-9354335, 081-62284995 E-mail : twpagri@hotmail.com www.ktkrating.com