ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าของเรา
dot
bulletกากชากำจัดหอยเชอรี่
bulletกากชากำจัดปลาในบ่อกุ้ง
bulletสารกำจัดแมลงในสนามกอล์ฟ
bulletกากชาบรรจุกระสอบละ 50 Kg.
bulletโรงงานกากชาตรากระทิง
bulletเสียงจากเกษตรกร
dot
เกี่ยวกับหอยเชอรี่
dot
bulletหอยเชอรี่
dot
กากชาตรากระทิง
dot
bulletคุณสมบัติของกากชา
bulletวิธีการใช้กากชา
bulletแหล่งผลิตกากชา
dot
ปุ๋ย ยาสำหรับนาข้าว
dot
bulletปุ๋ยนาข้าว
bulletยากำจัดแมลง
bulletยากำจัดวัชพืช
bulletยากำจัดโรคพืช
dot
โรค แมลง ศัตรูพืชในนาข้าว
dot
bulletแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
bulletวัชพืชในนาข้าว
bulletโรคต่างๆในข้าว
dot
การปลูกข้าว
dot
bulletการปลูกข้าวหอมมะลิ
bulletการทำนาดำ
bulletการทำนาหว่าน
bulletการทำนาหยอด
bulletการโยนกล้า
dot
พันธุ์ข้าว
dot
bulletพันธุ์ข้าว ไวต่อแสง
bulletพันธุ์ข้าว ไม่ไวต่อแสง
dot
เกี่ยวกับข้าว
dot
bulletการขาดธาตุอาหารของข้าว
bulletการเก็บรักษาข้าวเปลือก
bulletการเก็บเกี่ยว
bulletการตากข้าว
bulletศัตรูพืชในโรงเก็บข้าวเปลือก
กากชากำจัดหอยเชอรี่

กากชาสำหรับกำจัดหอยเชอรี่ (ขนาดบรรจุ 10 Kg)

             กากชา (ซาโปนิน) สารกำจัดหอยเชอรี่ ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์ คือ ซาโปนินออกฤทธิ์

ฆ่าหอยได้รวดเร็วภายใน 2-3ชม. สามารถใช้กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ทั้งประเภท นาดำ นาหว่าน

หรือใช้เพื่อกำจัดหอยชนิดอื่นๆ เช่นหอยทาก หอยหมายเลขหนึ่งที่เข้าทำลายกัดกินต้นข้าวและ

พืชของเกษตรกรในโรงเรือนกล้วยไม้ โรงเรือนเพาะกล้า หรือ ในแปลงปลูกพืชผัก


               กากชา (ซาโปนิน)     เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดหอยเชอรี่โดยทางบริษัทฯได้นำเข้า

กากชาจากประเทศจีน เพื่อใช้กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้วในเมล็ดชานี้มีสารซาโปนิน

อยู่ประมาณ 10-13% ซึ่งมีความเป็นพิษ  รุนแรงเฉพาะสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์ชั้นต่ำเช่น หอยเชอรี่ หอยชนิด

ต่างๆและ ปลา เท่านั้น  ซาโปนินจะมีผลต่อศูนย์ประสาทที่ควบคุมการหายใจของสัตว์ชั้นต่ำ ทำให้ขาดออก

ซิเจนและทำให้เกิดการสลายตัวของเม็ดเลือด พิษของกากชายังสลายตัวได้ ง่ายความเป็นพิษ ไม่มีสารพิษ

ตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


              ในการกำจัดหอยเชอรี่ แนะนำให้ใช้ซาโปนิน อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านลงในนาข้าวที่มีน้ำ

สูง 5 ซม. หลังสูบน้ำเข้านาครั้งแรก เพราะเป็นช่วงที่เกือบจะไม่มีสัตว์น้ำในนา ซาโปนินมีความเป็นพิษสูง

ต่อหอยเชอรี่ แต่สลายตัวได้เร็วจึงไม่มีพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอื่นๆ ในลำคลองหรือแม่น้ำภาย

หลังระบายน้ำออกจากนา


       ระยะเวลาการออกฤทธิ์ หอยจะเริ่มหยุดการเคลื่อนไหว และตายภายในเวลา 24 ชั่วโมง แล้วแต่

ความเข้มข้นของสารซาโปนิน ที่ได้รับและสารจะเริ่มมีการสลายตัวได้ ในเวลา 12 ชั่วโมง และดำเนินไปอย่างช้าๆ

ประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่ หอยเจดีย์ หอยทาก หอยคัน ปู ปลิง และกำจัดปลาที่ไม่ต้องการในบ่อเพื่อ

เตรียมบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

           ลักษณะของหอยเชอรี่  จะเหมือนกับหอยโขง แต่ตัวโต กว่า และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ลูกหอยอายุเพียง  2-3 เดือนจะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลาหลังผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่เวลา

กลางคืน โดยวางไข่ตามกิ่งไม้ ต้นหญ้า ริมน้ำ ต้นข้าว ไข่สีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว มีจำนวน

ประมาณ 388-3,000 ฟองไข่จะฟักออกเป็นตัวหอยภาย ในเวลา 7-12 วันหลังวางไข่ เกษตรกรจะสังเกตการ

เข้าทำลายต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ หอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะ

กล้าที่มีอายุประมาณ 10 วันมากที่สุด โดยเริ่มจากส่วนโคนต้นข้าวที่อยู่ใต้น้ำจากพื้นดินประมาณ 1-1.5 นิ้ว

จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดทั้งต้นทั้งใบใช้เวลาเพียง 1-2 นาที

 

             วิธีการใช้และอัตราการใช้

 วิธีที่ 1  นำกากชา จำนวน 1 ถุง (10 กิโลกรัม) คลุกกับเมล็ดข้าวปลูก 120 กิโลกรัม แล้วนำไปหว่าน

          ได้ประมาณ 3-4 ไร่

วิธีที่ 2   นำ กากชา จำนวน 1 ถุง (10 กิโลกรัม) หมักน้ำ 4-5 ปีบ คนให้ทั่ว ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำกาก

           และน้ำไปเทสาดให้ทั่วแปลง หรือกรองกากออกแล้วใช้เครื่องพ่น ฉีดให้ทั่วแปลง สารออกฤทธิ์     

           ภายใน 1-2 ชั่วโมง

วิธีที่ 3   นำ กากชา จำนวน 1 ถุง (10 กิโลกรัม) เคล้ากับน้ำพอชื้นหายเป็นฝุ่น ใช้หว่านทั่วแปลงหรือ

          เฉพาะที่มีหอยเชอรี่ แล้วกักน้ำไว้ประมาณ 3 วัน ที่น้ำสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร จะใช้ได้

          ประมาณ 3-4 ไร่ และควรเพิ่มปริมาณ ซาโปนิน ถ้าน้ำมากขึ้นตามอัตราส่วน

วิธีที่ 4  ใช้ ถุง กากชา จำนวน 1 ถุง (10 กิโลกรัม) เจาะก้นถุงให้เป็นรูขนาดพอเหมาะ ผูกติดรถในตอน

          ทำเทือก ย่ำให้ทั่วแปลง จะเป็นวิธีกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด

 

 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

    บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด

    77/60 ม.6 แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150

    โทร. 034-824563-4 แฟกซ์. 034-823168

     E-mail : twpagri@hotmail.com

         กากชาตรากระทิง คุณภาพดี ราคาถูก  ติดต่อได้ที่ 0819354335 , 0816228499

         สินค้าของทางบริษัทฯ มีดังนี้

          -  กากชาบรรจุ  10 kg ตรากระทิง

          -  กากชาบรรจุ  50 kg บรรจุถุงเปล่า

          -  กากชา 1 ตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุ20 ตัน

         ดูตัวอย่างกระสอบกากชาและตัวอย่างเนื้อกากชาได้ที่  http://www.ktkrating.com

         บริการจัดส่งทั่วประเทศ (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)

         หรือสามารถนำรถมารับสินค้าได้ที่โกดัง เขตบางบอน กรุงเทพฯ

         สถานที่ขึ้นของสะดวก สบาย กว้างขวาง

 

เสียงจากเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
กากชาตรากระทิง คุณภาพดี ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด 770/60 หมู่6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 034-824563-4 แฟกซ์ : 034-823168 สายตรงแผนกขาย : 081-9354335, 081-62284995 E-mail : twpagri@hotmail.com www.ktkrating.com